Maja Hoem Iversen overrakt kulturstipend lille julaften

Maja Hoem Iversen fikk Lund kommunes kulturstipend 2010. Dette ble bekjentgjort under kommunens kulturkveld i Lundetun. Da Maja Hoem Iversen ikke kunne være til stede på grunn av studier, ble stipendet overakt henne av ordfører Olav Hafstad under en enkelt
semoni på rådhuset lille julaften.

Maja studerer dans i Bergen og har planer om å studere videre i Oslo og i utlandet. Stipendet vil bli brukt
til å skaffe seg kunnskap om dans ved besøk i utdanningsmiljøer i London etter nyttår.

Maja startet sin dansekarriere som elev ved Lund musikk- og kulturskole og seinere
som instruktør på samme sted. Hun har også hold sommerkurs i dans for interessert ungdom i Lund.

ENE