Skolebygning

Lundskolen åpner 27. april for 1-4 klasse

Lundskolen åpner mandag 27.april for 1.-4.klasse. Skolene forbereder seg nå til å ta imot elevene og foresatte på en trygg og god måte. Nasjonal smitteveileder med nye renholdsinstrukser skal innføres og forberedes. Vi ber alle som kan gå til skolen eller sykle sammen med voksne, om å gjøre det. En bør unngå å reise kollektivt hvis mulig, og det er kun elever som har en rettighet i forhold til skyss, som nå kan reise med buss/taxi til skolen. 


Elevene og foresatte skal møtes og ta avskjed utenfor skolene hver morgen. Det blir mye uteskole for elevene.
Elever skal ikke gå på skolen hvis de er syke. Det kommer flere detaljer på hver enkelt skole sine hjemmesider og andre kommunikasjonskanaler. Se ellers Udir.no for mer detaljert informasjon og lovverk. Skolelederne og alle ansatte vil gjøre sitt ytterste for at det skal være trygt og godt for elevene å komme tilbake til skolen.

Velkommen. 


Mvh rektorene Magnhild Eia, Preben Kristiansen, Olaug Hove og kommunalsjef Lise Moen - Lund kommune.