Stor kum

Lindland Maskin AS i god gjenge med stort VA-prosjekt

Lunds største overvannskum montert på Haukland

I disse dager monteres den største overvannskummen som noengang er montert i Lund kommune. I forbindelse med VA-prosjektet på Haukland skal to bekker samles i èn bekk, og til dette trengs en kum hvor hvert av de to innløpene er på 1 m diameter, mens det felles utløpet er på 1,4 m i diameter. Dimensjoneringen er gjort både med tanke på fremtidig utbygging i området, men også for å ta høyde for flom og store nedbørsmengder.

Firma Netlandsnes er innleid av hovedentreprenør Lindland Maskin AS til å ta deler av arbeidet.

John Skåland