Lundevann

Lundevannet blir senket de neste dagene

Lundevannet vil de neste dagene bli senket til meget lav vannstand - trolig vil den være på det laveste i slutten av neste uke (uke 20).

I utgangspunktet senkes vannet litt for å ta inn vann fra snøsmelting i Sirdal, men i tillegg har Lund kommune arbeider som skal utføres på lav vannstand. Sira Kvina har vært meget velvillige til å imøtekomme behov her i kommunen, og senker derfor ekstra langt ned noen få dager.

Det er viktig at båteiere som har båter i vannet, og andre med interesser for vannstanden gjør seg kjent med dette og tar nødvendige forholdsregler.

 

John Skåland