Lund var representert!

Verdensmesterskapet i saueklipping gikk av stabelen i Bjerkreim siste halvdel av forrige uke. I den forbindelse var ordfører Olav Hafstad og undertegnede invitert dit fredag ettermiddag. Ordfører Marthon Skårland var vertskap. Sammen med oss var ordførere og rådmenn fra mange Rogalands-kommuner.

Olav Hafstad og Terje Eik
Foto: Svein Tore Åtland

Bjerkreims-marken fant sted i det samme området samtidig, og der møtte vi på 3 firma fra Lund. Det var Moen Bjøllefabrikk, Moi Skinnklær og Eik’s Treskofabrikk. Vi benyttet anledningen til å besøke standene deres og slå av en prat med utstillerne fra Lund. De kunne fortelle om godt salg og at de hadde vært her flere år tidligere.

Karin Stenberg
Foto: Svein Tore Åtland

3/10-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut