Lund ungdomsskole åpner egne hjemmesider

Fra 1.september 2009 åpner Lund ungdomsskole egne hjemmesider.
Målet er at elever, foresatte og andre her skal finne nyttig informasjon.
http://www.lund.ungdomsskole.no

Her vil en finne planverk som handlingsplan mot mobbing, skolerute, halvårsplaner, timeplaner og informasjon fra for eksempel helsesøster, kontaktlærer, skoleledelse, vaktmester eller rådgiver.

Vi satser på at det ukentlig skal komme nye artikler om aktiviteter ved ungdomsskolen.

Det vil også være mulig for elevrådet, FAU og Samarbeidsutvalget å bruke sidene.

Skolen nytter en enkel og brukervennlig hjemmesideløsning fra Moava, innholdet må vi lage selv. Sidene vil derfor være under utvikling utover høsten.

Lars Iversen
rektorTips ein ven Skriv ut