Liland

Kriseledelsen har daglige møter

Lund Rådhus holdes stengt for publikum

Siden torsdag 12. mars kl 12.15 har kommunens kriseledelse satt stab. Arbeidet pågår fortløpende, og ledelsen samles til daglige møter. 

 

På møtet fredag ble det besluttet at rådhuset skal stenges for fysisk publikumskontakt. Dette innebærer først og fremst at de som ikke har akutte, viktige saker å utføre på rådhuset, heller ikke bør oppsøke rådhuset. Trenger noen grunnet akutte saker å fysisk komme til rådhuset, skal dette først avklares telefonisk med kommunens sentralbord tlf. 5140 4700.

Det vil være personell tilstede på rådhuset i alle etater, men henvendelser skal primært skje telefonisk og på e-post.

LEGEKONTORET HOLDER ÅPENT.

 

John Skåland

Beredskapskoordinator