Du er her: Forsiden
Vannrør

Etter vannverkproblemene i Askøy

Lund kommune har gode vannverk

Lund kommune har tre offentlige vannverk som leverer vann til innbyggere på Ualand, Hovsherad og Moi-området. Kommunen har i mange år satset på god kvalitet på både innstallasjoner, rør og ikke minst vannkvalitet. Idag er det meste av rørnettet av nyere type og har god kvalitet. Det er svært få rørbrudd og vannlekkasjer.

Vår og høst kan det forekomme at det er helt ufarlige partikler i vannet - noe som kan gi litt farge. Dette kommer av at vannkilden "snur" på vannmassene ettersom vanntemperaturen går opp eller ned. Det pågår for tiden arbeid med også å montere utstyr som fjerner disse partiklene.

 

 Det tas regelmessig prøver av vannet, og analyser viser at til og med råvannet (før det er renset) ikke inneholder farlige bakterier. Men likevel behandles vannet med UV-stråling før det sendes ut på nettet til forbrukerne både på Moi, Ualand og Hovsherad. Årlig prøvetakingsplan godkjennes av Mattilsynet.

Vi er trygge på at vi har sikkert og godt drikekvann i Lund kommune.

John Skåland

 

Tips ein ven Skriv ut