Lund kommunale kino

Lund kino holder til i kulturhuset Lundetun i sentrum av Moi. Vi har kinoforestillinger fast hver onsdag og i helgene - ofte med norgespremiere på fredagene.

Lund kino ble digitalisert i oktober 2010, samtidig ble det installert nytt lydutstyr. 
Våren 2012 ble kinosalen/konsertsalen renovert og fikk nytt amfi og nye stoler. 

Lund kino har i dag ca 6000 besøkende pr år, og er dermed en liten c-kino, men vi tror at potensialet er større og at vi med god kvalitet på utstyret og bedre sittekomfort kan få flere til å komme på kino.