I kamp med 42 kommuner har Lund blitt håndplukket av en fagtung jury til å delta i innovasjonsprogrammet Gnist. Nå blir kommunen sør i Rogaland en testarena for innovasjon og nyskaping knyttet til steds- og næringsutvikling i Distrikts-Norge. Konkurransen skjer i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA) og innovasjonsklyngen Nordic Edge.

Lund ønsker å finne svar på hvordan distriktskommunen kan bygge på eksisterende hjørnesteinsindustri og lokale kompetansemiljøer for å øke attraktiviteten både som bosted og arbeidssted.

Fristen for å sende inn løsningsforslag er 7. juni 2021, og de to beste løsningene mottar 150 000 kroner til videre konseptutvikling.

 

– Passer perfekt til Lund

Ordfører Magnhild Eia og kommunedirektør Siv Kristin Egenes, er svært glade og stolte over at Lund kommune har blitt valgt til Gnist-programmet.

– Det passer perfekt inn i våre overordnede planer for et smartere og mer bærekraftig Lund, og vi gleder oss til å ta fatt på dette viktige arbeidet sammen med næringslivet, innbyggere og fylkeskommunen, sier Eia og Egenes i en felles uttalelse.

Lund kommune huser høyteknologiske hjørnesteinsbedrifter som Marlink, AMS og NorDan. Kommunen ønsker forslag til hvordan aktivitetene til disse bedriftene kan bli mer synlige i sentrum, som et utgangspunkt for innovativ steds- og næringsutvikling. De vil også finne løsninger på hvordan de kan etablere fysiske og digitale samhandlingsarenaer som gjør at bedriftene kobles med innbyggere på nye måter.

Lederen for innovasjonsprogrammet Gnist, Malin Kock Hansen i Design og arkitektur Norge (DOGA), gleder seg til å se hva som kommer ut av Lund-konkurransen.

– Dersom lokalt og nasjonalt næringsliv og kommunene jobber sammen, kan de finne innovative og bærekraftige løsninger på utfordringer som deles av store deler av landet. Mens dette kan gi en betydelig gevinst til enkeltkommuner, vil overføringsverdien til resten av Distrikts-Norge kunne bli uvurderlig, sier hun.

Kommuner som går nye veier

Gnist er inne i sitt andre virkeår. En sentral del av programmet er en behovsdrevet innovasjonskonkurranse. I fjor ledet dette til spennende nyskapingsprosjekter på Utsira i Rogaland og på Norefjell i Krødsherad kommune i Viken. I år er det altså Lund i Rogaland, i tillegg til Vang i Innlandet og Lebesby i Troms og Finnmark, som står for tur.

– Dette er kommuner som er villige til å gå nye veier for å løse sine utfordringer. Nå leter vi etter kreative og fremtidsrettede løsninger på konkrete problemstillinger i hver av de tre kommunene. Alle kan sende inn forslag – store selskaper, oppstartsbedrifter, enkeltpersonsforetak og frivillige organisasjoner, sier Kock Hansen.

Inviteres til innovasjonsverksted

Interesserte løsningsleverandører inviteres til et digitalt samskapingsverksted fredag 23. april, hvor de kan bli bedre kjent med Lunds behov og forventninger.

– For de som deltar i innovasjonskonkurransen ligger det mange potensielle gevinster, som å komme tett på andre innovasjonsmiljøer og samarbeidet med andre aktører enn man er vant til. Du får også jobbet tett på offensive og nyskapingsivrige kommuner. På den måten kommer man fram til nye løsninger og avdekker nye forretningsmuligheter, sier Kock Hansen.

Fant nøkkelen til distriktene

Dette er Pick App et godt eksempel på. I fjor startet gründerbedriften opp med varelevering i Oslo-området. Gjennom et tett og tverrfaglig innovasjonssamarbeid på Norefjell har Pick App funnet nøkkelen til hvordan de kan levere relevante tjenester og tilføre verdi til lokalsamfunn hvor som helst i landet.

– Du kan trygt si at dører har åpnet seg for oss. Dette prosjektet har gitt oss sjansen til å etablere en egen nisje på Norefjell, og nå arbeider vi med å bygge opp lignende tjenester i andre deler av Norge. Hit ville vi aldri kommet ved å bare holde oss i hovedstaden, sier Pelin Smines, administrerende direktør i Pick App.

Annerledes, nyttig innovasjon

Det var Olav Madland som trakk Pick App ut av komfortsonen og opp i fjellheimen. Selskapet han leder, Applied Autonomy, var i fjor med på å vinne den første runden av innovasjonskonkurransen i 2020 i samarbeid med Sigdal Utvikling, GoMobile og Vygruppen. I vinnerbidraget beskriver de fire samarbeidspartnerne sin visjon for en innovasjonsarena på Norefjell, der et av målene var å gjøre hytteturister og fastboende mindre avhengig av bilen.

– Det handler om å løfte blikket opp fra det du driver med i det daglige. Vi ønsker å komme fram til innovative løsninger som er annerledes, som svarer på reelle problemstillinger og som folk opplever som gode og nyttige. Vi har satt sammen et konsortium med mange aktører som utfyller hverandre. Pick App var noen vi virkelig ønsket å ha med, sier Madland.

Vil være mindre bilbundet

I Krødsherad kommune er bilen konge. Har du ikke bil, kommer du deg ingen steder, og i alle fall ikke opp på fjellet. Denne bilavhengigheten blir dermed også overført til alle som har hytte på Norefjell. I én undersøkelse svarer 6 av 10 at de ikke ville trengt å ha med bil dersom de fikk varelevering til hytta.

– I hovedstaden er det mange muligheter dersom du ikke har bil. I Krødsherad var det ingen andre aktører i bildet. Men også her er det mange som gjerne skulle brukt bilen mindre, og som er åpne for å prøve noe nytt. Dessuten skjønte vi fort at en del av de potensielle kundene våre på fjellet allerede er kunder i Oslo, sier Pelin Smines i Pick App.

Etter litt over én måned i pilotmodus har tjenesten nær 100 registrerte brukere, helt uten å ha drevet aktiv markedsføring. Smines forteller at folk er veldig fornøyde, og at nye kunder kommer til hver dag takket være jungeltelegrafen.

Dette er Gnist:

Gnist er et innovasjonsprogram for distriktskommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye samarbeidsmodeller for å fremme utviklingen av fremtidens attraktive, bærekraftige og tilpasningsdyktige lokalsamfunn. 

Programmet er initiert av DOGA og Nordic Edge, i samarbeid med Distriktssenteret, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Siva, Loft4 og Urban Space Lab. 

Norconsult er engasjert til å drive følgeforskning og metodeutvikling for å bidra til kompetansebygging og skalering. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret og fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark. 

Kontaktperson:

Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Malin Kock Hansen, mobil 959 24 953

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA). Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.