eBokBib

Lund folkebilbliotek eBokBib

Fra 1. juli starter vi med utlån av e-bøker! Du trenger appen eBokBib
(tilgjengelig for iOS og Android) + lånekort og pinkode (det samme som brukes i MappaMi) for å låne. Har du ikke pinkode, ta kontakt med oss.

eBokBib