Lund Felles elevråd 04

Lund Felles elevråd - konstituerende møte 04.04.18

Tid: 04.04.2018, kl 09.30 -11.00

Sted: Lund rådhus, møterommet.

Til stede:

Fra Heskestad skule:             Stine S. Vasshus og Randi D. Stølen

Fra Kiellands Minde skole:     Tollak Andre Østrem og Sofie K. Halvorsen

Fra Nygård barneskole:         Sean RH Stenlund og Sienna Stenlund

Fra Lund Ungdomsskole:      Simon Jarle Bjerk og Thea Omdal Navrestad

Ordfører                                 Olav Hafstad

Rådmann                               Ståle Manneråk Kongsvik

 

I tillegg møtte:

Fra Heskestad skule:             Kontaktlærer Berit Eike

Fra Kiellands Minde skole:     Rektor  Bjørn Arvid Omdal

Fra Nygård barneskole:         Lærer Wenche Alm Helland

Fra Lund ungdomsskole:       Lærer Astri Hamre

Kommunalsjef OK Lise Moen (deler av møtet)

På bildet sees nestleder Sean Stenlund framme til venste, bak: ordfører Olav Hafstad, leder Simon Jarle Bjerk og rådmann Ståle Manneråk Kongsvik.

Foto: Kommunalsjef LIse Moen

Saker:

  1. Åpning av møtet

Ordfører Olav Hafstad åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

 

  1. Orientering om kommunen ved ordfører og rådmann.

Ordfører og rådmann orienterte om Lund kommune. Politisk og administrativt organisasjonskart ble gjennomgått og forklart. Ordfører la spesielt vekt på å forklare forskjellen i rollene mellom de som er politikere og de som er ansatt i kommunene. Rådmannen orienterte kort om hvor mange ansatte det er i kommunen, hvor mye penger kommunen bruker til drift hvert år og resultatet for 2017

 

  1. Konstituering

Valg av leder og nestleder Lund Felles elevråd.Valg av leder: Det kom inn følgende forslag: Simon Jarle  Ved avstemning fikk han 7 stemmer, 1 stemme var blank.

Simon Jarle ble dermed valgt til leder. 

Simon Jarle overtok deretter møteledelsen.

 

Valg av nestleder. Det kom inn følgende forslag: Sean. Ved avstemning fikk han 7 stemmer, 1 stemme var blank.

Sean ble dermed valgt til nestleder.

 

  1. Presentasjon av B - saker

Det kom inn følgende forslag:

Fra Heskestad skule:                Ekstrastoler ”Bean Bag” til lesekroken, kostnad 7.500

Fra Kiellands Minde skole:        ”Månebil”, kostnad                                           8.460

Fra Nygård barneskole:            Store dekk, kostnad                                         10.000

Fra Lund ungdomsskole:          Smoothiemaskin (4) og toastjern (7 stk), kostnad 9.539

Sum                                                                                                              35.499

Dette er 501 kr mindre enn tildelt total ramme på 36.000 kr, uten m.v.a

 

Vedtak fattes i neste møte.

 

 

  1. Presentasjon av C – saker:

Det kom inn følgende forslag:

Fra Heskestad skule:                         Dekke ballbinge, kostnad100.000 kr

Fra Kiellands Minde skole:                Skatepark, kostnad 250.000 kr

Fra Nygård barneskole:                     PC til alle lever i 5-7 klasse

Fra Lund ungdomsskole:                   Utvidet treningstid HSK

 

 

C saken fra Lund Ungdomsskole tas ut. Istedenfor ber rådmannen om at leder av LFE og rektor ved skolen i fellesskap tar kontakt med HSK, med sikte på å få utvidet treningstid for skolens elever.

Elevrådet ved den enkelte skole skal nå diskutere de ulike forslagene, og komme tilbake med forslag til hvilke tiltak som skal prioriteres på neste møte.

De innkomne forslag til B og C saker er vedlagt.

Neste møte i LFE er 16.04.18 kl 09.30 – 11.00, på rådhusets Spiserom. På det møtet blir det servert pizza og saft.

Dette møtereferatet publiseres også på kommunens hjemmeside og FB

Med hilsen

Ståle Manneråk Kongsvik