Lund Felles Elevråd 27/3-07

Referat fra møte i Lund Felles Elevråd 27/3-07

Tid og sted : fra kl. 11.30 på Rådhuset

Saker :

1. Fordeling av midler til skolenes B-saker (tilsammen 35.000 kr.)

Skolene presenterte først sine forslag.

Heskestad skule Videokanon + veske 9.130 kr.
Kiellands Minne skole Vannautomat 11.000 kr.
Nygård skole 3 høvelbenker 9.710 kr.
Lund ungdomsskole Mikrobølgeovner (4) 5.160 kr.

Til sammen 35.000 kr.

Vedtak : Enstemmig vedtatt.

2. Prioritering av skolenes C-saker (større saker)

1. Gatelys Lundestranda-Skåland Enstemmig vedtatt
2. Sykkelløype Kiellands Minne skole 4 stemmer (leder sin dobbelstemme)
3. Svømmehall Moi 4 stemmer

Med hilsen

Ingrid Rasmussen Klungland (leder) Svein Tore Åtland (sekretær)