www.lund.kommune.no

På veg inn

Følger opp kommunestyrevedtak:

Lund-delegasjon møtte Vinmonopolet

Kommunestyret vedtok i 2009 å søke om Vinmonopolutsalg i kommunen, og ba sist høst om at vedtaket følges aktivt opp.

Presentasjon av salgsvolum
Årlig endra salgsvolum. (Trykk for større bilde)
Her antydes at flere små kommuner kan få utsalg framover
Her antydes at flere små kommuner kan få utsalg framover
Kriterier som nyttes i tildelingsprosessen
Kriterier som nyttes i tildelingsprosessen
Kategori 1: Lite utsalg i liten kommune
Kategori 1: Lite utsalg i liten kommune
Hele møtet, eksl kommunalsjefen
Deltakerne på møtet:Fra venstre Pressesjef Jens Nordahl (VP), ordfører Olav Hafstad, næringssjef Jan Ove Øksendal, butikketablereransvarlig Per Olav Miland (VP) og rådmann Ståle Kongsvik. I tillegg kommunalsjef Trond A Skjæveland

Anført av ordfører Olav Hafstad møtte rådmann Ståle Kongsvik, næringssjef Jan Ove Øksendal og kommunalsjef helse og omsorg Trond A Skjæveland representanter for Vinmonopolets sentrale administrasjon i Oslo for å presentere kommunens søknad om å få opprettet Vinmonopolutsalg på Moi.

Vi ble møtt av pressesjef Jens Nordahl som grundig gjennomgikk historisk utvikling av salg i Norge, Vinmonopolets arbeid med utvelging av hvor nye utsalg skal opprettes, samt utsiktene for Lund kommunes søknad. Sammen med sin kollega Per Olav Miland viste han stor innsikt i Rogalandkommunenes befolkningsstruktur, næringsliv, lokale forhold osv. De hadde også skaffet seg inngående og relevant kunnskap om Lund og Moi gjennom bl.a. besøk. Spesielt ordføreren og næringssjefen framla Moi sine fortrinn som framtidig vert for Polutsalg. Utsalget vil ventelig bidra til å styrke Moi som handelssted, og kommunen vil gjøre det som er mulig for å sikre rask etablering.

De seinere år har Vinmonopolet hatt besøk av 160 kommuner som ønsker polutsalg velkommen. Årlig opprettes 10 utsalg, de fleste på Østlandet fordi det der bor flest folk. I 2017 vil ikke Rogaland få nye utsalg. Neste tildeling skjer i Vinmonopolets styremøte i november 2017.

Trond A Skjæveland, kommunalsjef

----
Fra Vinmonopolet si heimeside: 
Per mars 2016 er det 99 aktive kommunar utan eigen Vinmonopolbutikk som ønskjer Pol.
 
Vinmonopolet analyserer alle aktive kommunar.
 
Når ein kommune har kontakta Vinmonopolet, gjer vi ein djupare analyse av kommunen.
 
Analysen vurderer ulike forhold som kan tenkjast å påverke venta sal i kommunen. Det er venta sal som avgjer om det er grunnlag for etablering i kommunen, og kva butikkategori som er aktuell.
 
Analysane er baserte på fem nøkkelfaktorar:
•    Kjøpekraft
•    Busetjing
•    Avstand til nærmaste pol
•    Tettstad/handlesentrum
•    Ad hoc-faktorar
 

Kjøpekraft

 
Vi bruker detaljhandelsstatistikk frå Statistisk sentralbyrå (SSB) og informasjon om Vinmonopolets sal i kommunar med butikk i ein regresjonsmodell. Regresjonsanalysen gir oss eit forholdstal – den statistiske samanhengen mellom kjøpekraft og Vinmonopolets sal i kommunar med vinmonopol – som vi bruker på kommunane utan vinmonopol.
 
Kjøpekrafta i ein kommune seier mellom anna noko om førekomsten av handel, etablerte handlemønster, inntektsnivå, innbyggjartal/kundekrets og infrastruktur.
 
Anslaget blir justert for lokale forhold som grensehandel, sesongsvingingar, turisme, busetjing og regionale forskjellar i drikkemønster.
 

Busetjing

 
Innbyggjartal, busetjingsmønster, talet på tettstader, storleiken på tettstadene, avstanden mellom tettstadene og eventuelle nabokommunar utan pol er faktorar som i større eller mindre grad påverkar venta sal i ein kommune.
 

Avstand til nærmaste pol

 
Avstanden frå handelssentrumet i kommunen til det nærmaste polet. Ein tek høgd for ferjer, bomstasjonar og vegstandard.
 

Tettstad/handelssentrum

 
Førekomst av tettstad eller handelssentrum.
 

Ad hoc

 
Turisme, hytter, alpinanlegg, knutepunkt, nærleik til hovudfartsåre, grensehandel, tradisjon for avhaldskultur, ferjetrafikk og andre faktorar som påverkar aktivitetsnivået i kommunane, er inkludert i analysane.

Butikklokaler - utlysninger

 
Når Vinmonopolet skal etablere nye butikker søker vi etter lokaler blant annet gjennom annonser i lokalaviser. Her finner du utlysningene som til enhver tid er aktuelle.
 
Alle våre butikketablering er med forbehold om kommunens godkjennelse. 
 

Felles for alle etableringer er at vi søker etter lokaler med sentral beliggenhet, og at vi legger særlig vekt på god publikumstilkomst, teknisk standard som møter Vinmonopolets behov og leievilkårene. 

Opprettet: 18.januar.17 av Trond A Skjæveland
Oppdatert: 18.januar.17
Tips ein ven Skriv ut