Brann

Lund Brannvesen:

20 UTRYKNINGER I 2012
Så langt i 2012 har Lund brannvesen rykket ut til 3 husbranner, 5 trafikkulykker, 4 bilbranner, 2 unødige alarmer og 6 andre oppdrag. Andre oppdrag kan være pipebrann, vannlekkasjer, mindre branner og bistand til ambulansen.
I fjor var det 27 utrykninger. Både i 2011 og 2012 har det vært en dødsulykke i trafikken på E 39.

John Skåland
Tips ein ven Skriv ut