Lund blant de beste kommunene i Norge!

Lund kommune oppnår en samla indeks på 2,7 på Statistisk sentralbyrå (SSB) sin indeks over levekårsproblemer i norske kommuner (2008). Dette gir oss en hederlig og gledelig 35. plass blant landets 430 kommuner!

Undersøkelsen tar for seg følgende forhold:

Sosialhjelp, dødelighet, uføretrygd, attføring, arbeidsledige, overgangsstønad og lav utdanning.

Noen andre plasseringer:

Bjerkreim (23), Sirdal (49), Eigersund (131), Sokndal (151) og Flekkefjord (192)

Oversikt over alle landets kommuner er vedlagt.

levekårsindeks 2008 (545,94 kB)

26/8-09, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut