Lokaldemokratiuke

Som et ledd i å øke kunnskapen og oppmerksomheten om lokaldemokratiet inviterer Lund formannskap til et møte på

Heskestad Samfunnshus: mandag 4. oktober 2010 kl. 19.30

Hovstun: tirsdag 5. oktober 2010 kl. 19.30

Program:

  • Lokalsamfunnsutvikling v/nytilsatt bygdeutviklingskonsulent Kenneth Bakkehaug
  • Informasjon om lokaldemokratiundersøkelsen
  • Kort presentasjon av kommuneplanprosessen
  • Presentasjon av kommunale tjenester (bl. hjemmesiden)
  • Spørsmål og innspill til representantene fra alle partiene i Lund
  • Enkel servering

Velkommen!Tips ein ven Skriv ut