Grotter RH

Kommunens beredskapsledelse har hatt møte

LOKAL BEREDSKAP MOT KORONA-VIRUSET

Lund kommunes beredskapsledelse holder seg oppdatert på utviklingen omkring Korona-viruset.

Ledelsen har vært samlet og drøftet planer for tiltak dersom viruset skulle dukke opp i vår kommune. Dette dreier seg om tiltak for å hindre smittefaren, og er i første rekke rettet mot institusjoner som skoler, barnehager og Omsorgssenteret.

Generelt er det viktig for alle å forholde seg til den informasjonen som kommer fra sentrale myndigheter, og i stor grad gjelder dette for folk som har reist, eller skal reise til områder hvor viruset er påvist.

Dersom viruset kommer til Lund, vil vi komme tilbake med ny info.

 

John Skåland

Beredskapskoordinator