Lønnsplan m.m. for Lund kommune

Lund kommune bygger sin lønnspolitikk på Hovedtariffavtalen (HTA) og Hovedavtalen (HA) sine bestemmelser (inngått mellom KS og arbeidstaker-organisasjonane). Lokal handlefrihet som er gitt av sentrale parter i tariffoppgjør er også viktig for å utforme en lokal lønnsplan.

Lønnsplan (200,31 kB)

Denne planen gjelder fra 2008 - 2010.
Vedtatt i Adm.utvalget 19/8-08
Justert administrativt 7/9-09 og 22/9-09Tips ein ven Skriv ut