Dans 3

Vellykket gjennomføring av

Livsgledeuka

Etpar av programinnslagene; besøk fra Hovsherad barnehage og Hattedansen, dokumenteres her:

Livsgledeuke barnehagen
Koselig besøk fra Hovsherad barnehage
20171020_115030
Fra dansen fredag
20171020_115456
Skjermbilde
Program for uka

Ei heil uke med daglige aktiviteter er sluttført, og det har vært et variert og flott program.

Takk til alle som deltok og de som arrangerte innslagene hver dag. Uten dere stopper Norge!

 

Hilsen Trond A Skjæveland, takknemlig kommunalsjef og deltaker på hattedansen ;)