livsgledeforeldre

Lund sikter på å få

Livsgledesykehjem :)

Helse- og omsorgsutvalget støttet i møtet 21.4. oppstart av arbeidet med Livsgledesykehjem, og leder Merethe Birkeland og kommunalsjef Trond A Skjæveland var 28.4. i møte med Tjørsvågheimen, Kvinesdal bo og dagsenter og "Livsglede for eldre" for å få inspirasjon og råd.

Gjennom Livsgledesertifisering av sykehjem og institusjoner for eldreomsorg lykkes man i å skape nye rutiner og rytmer i hverdagen for både de eldre og ansatte, slik at de kulturelle, åndelige og sosiale behovene til de eldre i større grad blir tilfredsstilt.

20160428_104206_664x374.jpg

Mange sykehjem er allerede kommet langt med dette arbeidet, herunder Kvinesdal bo og dagsenter, som er sertifisert Livsgledesykehjem. Felles for sykehjemmene synes å være at de rapporterterer om økt engasjement blant de ansatte for å sikre beboerne økt livsglede!

20160428_091105.jpg

Lund sykehjem har etablert egen gruppe med ansatte, tillitsvalgte og verneombud for å drive fram arbeidet. Sammen med Tjørsvågheimen tar vi Lund sikte på å bli sertifisert, og da skal vi oppfylle disse:

Livsgledekriteriene.JPG