Lister Bedriftshelsetjeneste ga best tilbud for Lund kommune

Evalueringen av ny Bedriftshelsetjeneste er nå ferdig og intensjonsbrev er sendt ut til alle tilbydere. Det har vært en felles evaluering for kommunene Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Lund, Kvinesdal og Sirdal. Tilbyderne har vært HMS365 AS, Lister Bedriftshelsetjeneste, Lund Bedriftshelsetjeneste og Stamina.

Lund kommune fortsetter med Lister Bedriftshelsetjeneste. Evalueringen er gjort etter kriterier i konkurransegrunnlagets punkt 6.3 og ved bruk av tildelingsmodell i konkurransegrunnlagets punkt 6.4. Laveste justerte pris har vært vinner av konkurransen. De kvalitative kriteriene har vært vurdert likt for alle kommuner.

 

Karenstidens utløp er 04.12.2016 klokken 15:00.