Leif Rune Drivdal fyller 50

Da har hjelpemiddelmontøren, altmuligmannen Leif Rune Drivdal rundet 50år og blitt godt voksen.
Han holder seg godt og er fortsatt i full vigør.
Arbeidet med å skru på hjelpemidler, administrere kommunens korttidslager, utstyr på omsorgsboligene går for fullt.
Denne mannen sparer Lund kommunen for mange, mange hundre tusen kroner! De fleste som har et varig behov for et teknisk hjelpemiddel søker via kommuneergoterapeuten. Hjelpemidlene blir sendt fra hjelpemiddelsentralen i Rogaland til kommunens mottakssenter (Lund omsorgssenter) og fordelt ut til den enkelte bruker. Når behovet opphører skal hjelpemidlet returneres. Det er her Leif Rune har forhandlet seg fram til å overta mange hjelpemidler fra sentralen; rullestoler, rullatorer, løftestoler, senger, personløftere, treningsutstyr m.m. Gjennom 24år i arbeid med hjelpemidler i kommunen har det blitt en mengde utstyr og penger spart. Utstyr som har kommet omsorgssenteret og kommunens befolkning til gode.

Direktør for hjelpemiddelsentralen i Rogaland skrev i siste infoskriv til kommunene: ”Vi har erfart at enkelte kommuner i fylket har bygget ned «vaktmestertjenestene» innen hjelpemiddelformidling og forvaltning. Det er en erfaring som er svært bekymringsfull. Vi tror også at den er lite framtidsrettet. Med kommunereformens ambisjoner om større kommuner og flere oppgaver lagt til, vil et større ansvar for hjelpemidlene kunne være en del av denne endringen. Dette er jo også omtalt i hjelpemiddelutredningen (NOU 2010:559). Med den betydning gode hjelpemidler har for eldre og funksjonshemmedes muligheter til mestring og deltakelse, vil en godt fungerende forvaltning med tydelig og gode grensesnitt mellom kommune og NAV, være av betydning for at mennesker kan bo hjemme lenger, og således spare kommunen for store kostnader.”

Hjelpemiddelformidling er samfunnsøkonomisk og nyttig.

50år gamle Leif Rune Drivdal er en sterk bidragsyter i dette gode formidlingssystemet i kommunen.
Vi ønsker deg til lykke med dagen og stå på i de neste 50år!

Med vennlig hilsen
Ingebjørg Teistedal Gjøtterud
Kommunefysioterapeuten

Kjell Nesgård
Kommuneergoterapeuten