Lund Legesenter holder stengt pga overgang til nytt journalsystem 9.mars 2023

Åpner igjen fredag 10. mars, men har da redusert kapasitet.

Ved behov for akutt øyeblikkelig hjelp, ring legevakt 116117 eller amk 113