Malånågjengen

Den store blodbøken saget ned av kommunens folk

Landemerke på Nysted falt i dag

Hjørdis
Ove

I Nystedparken har det stått en svært gammel blodbøk. Den utgjør en del av selve parkområdet. Men treet har hatt en skade som har gjort at de nærmeste beboerne har følt seg utrygge når sterk vind tar tak i treet. I utgangspunktet var det ønskelig å verne treet, men kommunen har gjort en grundig undersøkelse av treet, og ekstern fagmann har konkludert med at treet utgjør en risiko for de nærmeste hus.

Derfor ble det besluttet at treet skulle felles. Tirsdag formiddag ble en stor operasjon satt i gang hvor kommunens folk, fikk hjelp av Arvid Medby til å utføre jobben. Fra kommunen deltok Magnor Mydland, Daniel Skåland, Tommy Eik, Odd Ivar Gursli og Ove Skåland.

Hjørdis Nilsen som representerer beboerne i området, var svært glad for at denne saken endelig fant sin løsning.

John Skåland