Landbruksplan_Bilde

Landbruksplan 2012 - 2016

Landbruksplanen er en strategisk næringsutviklingsplan som setter fokus på hva som kan være satsingsområde for å styrke og videreutvikle landbruket.

I 2000 bestemte plan-, nærings- og miljøutvalget at det skulle utarbeides en landbruksplan. Den første planen ble utarbeidet for perioden 2002-2006. Den siste planen gjaldt for perioden 2008-2012. Landbruksplanen for 2012-2016 består av en tekst- og en kartdel og ble godkjent av plan-, nærings- og miljøutvalget i møte 08.11.2012 (jfr. sak 062/12).