Landbruksnytt januar 2005

Landbrukskontoret i Lund utgir ca fire ganger i året informasjonsskrivet landbruksnytt som sendes ut til alle bønder som mottar produksjonstilskudd i kommunen. Bladet inneholder aktuell informasjon og veiledning om blant annet ulike tilskuddsordninger.
Tips ein ven Skriv ut