Landbruksnytt desember 2005

Landbrukskontoret i Lund utgir ca fire ganger i året informasjonsskrivet landbruksnytt som sendes ut til alle bønder som mottar produksjonstilskudd i kommunen. Bladet inneholder aktuell informasjon og veiledning om blant annet ulike tilskuddsordninger.

Dette landbruksnytt inneholder:

 • Regionalt miljøprogram 2005
 • Spesielle miljøtiltak i jordbruket
 • Om matprogrammet
 • Innspill fra PNM – utvalget
 • Landbruksplast
 • Dyrking i 2005
 • Tilskudd til kjøp av melkekvote
 • Skogens binding av CO2
 • Tømmerhogst i vinter
 • Skogavgift er litt til skogfond
 • Skogfondsmidler til kjøp av sikringsradio
 • Kurs i bygging av grindahus
 • Bio-Dalane. Flisfyringsanlegg
 • Ungskogpleie
 • Etablering av kulturskog
 • Hederspris til bønder
0512 Landbruksnytt (1,19 MB)


Tips ein ven Skriv ut