Landbruksnytt august 2008

Om innholdet i dette Landbruksnytt

Hovedgrunnen til at vi sender ut landbruksnytt nå er å informere litt om den kampanjen som er satt i gang for utsiktsrydding langs hovedveiene. Dersom landbruket kan gjøre en innsats her vil dette utvilsomt virke positivt utad. Vi vil også informere litt om arbeidet med landbruksplanen og om skogdag. Ellers har vi tatt med de vanlige påminninger om aktuelle tiskuddsordninger.

Sverre Ørsland
jord-/skogbrukssjefTips ein ven Skriv ut