Oppdatering pågår !!

Lag og foreninger i Lund

Her er en oversikt over lag og foreninger i Lund. Gi beskjed dersom noen lag og foreninger mangler. Følgende informasjon ønskes:  Navn på lag/forening, navn på kontaktperson, e-mail til kontaktperson eller til lag/forening, adresse, telefonummer. E-post sendes til: hilde.flotre@lund.kommune.no 

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe:  Hilde Fløtre tlf.  51 40 47 24.

 

Kontaktpersoner Lag og foreninger.xlsx

Musikk og dans