www.lund.kommune.no

Kvalitet i pleie og omsorg

Kontrollutvalget i kommunen har vedtatt å igangsette et nytt forvaltningsrevisjons-prosjekt som heter : ”Kvalitet i pleie og omsorg”.

Formålet med gjennomgangen vil være å vurdere kvaliteten på tjenestene for eldreomsorg i Bjerkreim, Finnøy, Hjelmeland, Lund og Sokndal kommuner slik den oppleves av brukere og styres av administrasjonen.

Onsdag 31/1-07 var det oppstartsmøte på Lund Sykeheim. Fra Rogaland Revisjon IKS deltok Jørgen Kjetland (prosjektleder) og Bård Humberset. Fra kommunen deltok helse-/omsorgssjef Aud A. Eriksen, økonomisjef Tor Inge Moi og rådmann Svein Tore Åtland.

Gjennomgangen skal i første omgang konsentreres om temaene : brukermedvirkning, aktivisering og tverrfaglighet. Etter planen skal ferdig rapport fra Rogaland Revisjon IKS behandles i kommunens Kontrollutvalg høsten 2007.

31/1-07, Svein Tore ÅtlandOpprettet: 31.januar.07