Kurs i lyngbrenning

I løpet av mars eller april pråver vi å få til et gratis kurs i lyngbrenning på Dybing. Vi satser på en lørdag, men må sette dato på kort varsel ut fra værforhold. Interesserte kan melde seg på til landbrukskontoret.

Hos Gudbjørg Dybing Chesnut er det et område med flott lynghei. Her ble det beitet hardt i mange år, og det har tidligere blitt brent jevnlig. Området beites fortsatt, men det er nå behov for å få svidd litt igjen. Vi vil i samarbeid med firmaet Naturforvalteren og lokal ekspertise arrangere et todelt kurs - først en teoridel rundt temaet lynghei og lyngbrenning, og deretter praktisk brenning av to-tre flater/striper på Dybing. De som er interessert i dette kan melde seg på med navn og telefonnummer hos Sverre eller Solfrid, så vil de bli kontaktet en dag eller to før kurset. De som blir med oppfordres til å kle seg brannsikkert (bomull), ta med gode sko, en aluminiumsspade og godt med drikke. Vi ordner med litt matservering. Så satser vi på en spennende og lærerik dag på Dybing!

Påmelding: Gi beskjed til landbrukskontoret evt til Naturforvalteren