Bildet viser en mann ved et kryss

Kurs i korleis vi møter personer med demens

Lund kommune har inngått avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse, om at Lund skal bli et demensvenleg samfunn.

Det blir kurs for alle som yter service til innbyggarane.

På Lund omsorgsenter 14.11 og 15.11 kl.7.30-09.00

Gje beskjed kva dag som passe ved påmelding.

Det blir servert kaffe og frukt.

Påmelding til Kjell Andreas Heskestad tlf.917 82579

Frist for påmelding: tirsdag 12.nov.

VEL MØTT!

191025 Kurs demensvennlig samf 1.pdf

191025 Kurs demensvennlig samf 2.pdf