Kurs i elgbeitetaksering

17. og 18. april blir det kurs i elgbeitetaksering i Lundetun. Kurset er for grunneiere og jegere i jaktlagene, og blir arrangert i samarbeid med de andre Dalane-kommunene. Påmelding til miljøvernleder innen 10. februar.

Tilgangen på vinterbeite er regnet som en flaskehals i forhold til hvor stor bestanden av hjortedyr kan være. For å få til en bedre hjorteviltforvaltning er det viktig å ha oversikt over hvordan beitetrykket er i de områdene man forvalter hjortedyrene i. Å få mer kunnskap om dette ut i viltlagene er hovedmålet med kurset. Et av jaktlagene i Lund gjennomførte taksering av sitt areal i 2006, og forhåpentligvis vil flere gjennomføre slik taksering etter hvert. Kurset vil ta for seg både elg og hjort. Faglig ansvarlig for kurset er Skogbrukets kursinstitutt, og det er åpnet for påmelding fra alle Dalane-kommunene. Deltakere fra andre kommuner melder seg på til sin viltforvalter. Kurset vil bli dekket av viltfondsmidler, så det vil ikke være utgifter for den enkelte deltaker. Se kursinfo her: