Skape.no

Næringssjefen i Dalane & Skape.no

Kurs i drift av aksjeselskap

I kurset vil de se på hvilke fordeler/ulemper det er å drive aksjeselskap foran andre selskapsformer og hva en bør kunne for å drive et aksjeselskap. Hva kreves av formaliteter og hvordan forholde seg til rapportering og krav. Hvilke krav har styret og hva er godt styrearbeid. Hvordan forholde seg til regnskap og lønn.

Tid: Torsdag 17. oktober kl 18-21
Sted: Kommunehuset i Bjerkreim

Påmelding og mer info her

Tips ein ven Skriv ut