Kunstgressbane på Moi

Arbeidet er godt i gang med å omgjøre grusbanen til kunstgressbane. Torsdag 10/5 var det stor aktivitet med å forflytte overskuddsmasse fra grusbanen og til Holamoen industriområde. 25 cm av toppen på grusbanen skal bort. Det blir omtrent 1900 m3 (kubikkmeter). Et vanlig lastebillass er ca. 10 m3, så det ble noen lass i løpet av dagen og kvelden. Arbeidet utføres av entreprenørfirmaet Per Ovedal AS.

Etter planen skal kunstgressbanen være ferdig innen utgangen av juni dette året. Arbeidet er i rute.

11/5-06, Svein Tore Åtland

Foto: Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut