Godkjent reguleringsendring – Hammeren barnehage III

Kommunestyret egengodkjente 13.09.2018 endring av reguleringsplanene for Moi sentrum og Hammeren barnehage II. Den nye planen har fått navnet Hammeren...

Vedtatt endring av reguleringsplan for Igletjørn Kolonihager

Lund kommunestyre egengodkjente i møte 14.06.2018 endring av reguleringsplan for Igletjørn kolonihager. Endringene består i å øke tillatt bruksareal f...