Kunngjøring av ny reguleringsplan for utvidelse av Neset hyttefelt

Kommunestyre vedtok reguleringsplan for utvidelse av Neset hyttefelt i møte 15.09.2016. Plandokumentene er oppdatert iht. vedtaket.