Kunngjøring av ny reguleringsplan for Lundodden

Kommunestyre vedtok ny reguleringsplan for Lundodden i møte 15.09.2016. Plandokumentene er oppdatert iht. vedtaket.

Vedtak i KS.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

 

Frist for å påklage planen er 11.10.2016.