Kunngjøring av ny arealplan for Lund kommune

Det meste av den nye arealplanen ble vedtatt av kommunestyret i møte 14.12.2006. På grunn av uavklarte innsigelser har ikke planen blitt kunngjort og ferdigstilt før nå. Plandokumentene kan lastes ned i pdf-format her:

Av vesentlige endringer i den nye planen kan nevnes at alle kjerneområder for landbruk er lagt inn med retningslinje (LNF-L-områder). Den generelle byggeforbudssonen for vann er hevet til 50 meter, og for Teksevannet er det innført 100 meters byggeforbudssone for ordinær fritidsbebyggelse. Disse plankartene er produsert:

Hvilke endringer som er foretatt i plankartet fremgår av denne oversikten:

Det er foretatt flere endringer i bestemmelser og retningslinjer til planen. For fullstendige bestemmelser se her:

Viktige prosessdokumenter som ikke er del av selve planen kan du laste ned her:

Planprogram (86,16 kB)

Plandokumentene er også lagt ut til gjennomsyn på Rådhuset på MoiTips ein ven Skriv ut