Kunngjøring av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Lund 2016 -2024

Lund kommunestyre egengodkjente kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Lund 2016-2024 i møte den 16. juni 2016.

I planen er oversikt over de kulturminner kommunen prioriterer i gjeldende periode.

Rullering av plan for kulturminner og kulturmiljøer i Lund 2016 - 2024 - Kommunestyrets vedtak.pdf
Vedtatt plan for kulturminner og kulturmiljøer i Lund 2016 - 2014 med rettelser .pdf

Plandokumentet vil følges opp med en komplett papir- og bildeversjon.
Frist for å påklage planen er fredag 28. oktober.