Kulturstipend

Lund kommunes kulturstipend deles ut 11. november. Søknadsfrist: 5. oktober 2005

Kulturstipend tildeles i henhold til retningslinjer vedtatt i oppvekst- og kulturutvalget. Formålet er å hjelpe kunstnere, kulturarbeidere, ledere eller tillitsvalgte til videreutvikling innenfor sitt område samt tjene som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet i Lund.

Den/de som søker stipend må grunngi sine søknader skriftlig. Den/de som tildeles stipend må gi kort skriftlig tilbakemelding til oppvekst- og kulturutvalget etter at stipend er brukt.

Tildelingen vil skje ved et arrangement under Dalane kulturfestival 4. – 12. november 2005

Søknad sendes Lund kommune v/oppvekst- og kultursjefen, 4460 Moi

 

Frist: 5. oktober 2005Tips ein ven Skriv ut