Viktig frist

Kulturstipend 2019

Kulturstipend tildeles i henhold til retningslinjer vedtatt i Oppvekst og kulturutvalget.  Formålet er å hjelpe kunstnere, kulturarbeidere, ledere eller tillitsvalgte til videreutvikling innenfor sitt området, samt tjene som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet i Lund.

De som søker stipend må grunngi sin søknad skriftlig. 

Tildeling vil skje ved kommunens kulturarrangement i januar 2020.

Søknad sendes:  postmottak@lund.kommune.no.

Frist:   01.12.2019.