Kultursamarbeid i Lund

Oppvekst- og kulturetaten har et nært og godt samarbeid med næringslivet i Lund. På spørsmål om hvem som har ansvaret for kulturtilbudet i et lokalmiljø, er svaret entydig:

”Vi har alle et felles ansvar og har også alle fordeler av å samarbeide om kvalitet og mangfold i kulturtilbudet i kommunen”

En sentral kulturarbeider i Norge, direktør May Balkøy i Statsbygg, har fremmet følgende påstand:

” Hvis vi ser 10 år fram i tid, vil de kommuner der kommune, næringsliv og kulturliv samarbeider, ha et yrende liv”

Bedrifter i Lund kommune har tatt konsekvensen av betydningen av å ta samfunnsansvar og har inngått kulturavtaler med Lund kommune. Flere har signalisert at de kommer etter. Dette gjør at Lund –samfunnet kan nyte godt av kulturopplevelser på linje med mer sentrale områder.

Kulturavtaler i Lund:
2. juni 2005 NorDan Kulturfond. Kulturavtale med eget styre som fordeler 1 mill. kr. pr. år til kulturprosjekter.www.nordan.no

3. mars 2010 Flekkefjord Sparebank kulturavtale. Tilskudd på 20.000 kr. pr. år til kulturarrangementer www.flekkefjordsparebank.no

26.februar 2010 AMS Kulturavtale. Tilskudd på 20.000 kr. pr. år til kulturarrangementer www.ams.no

12. mars 2010 Moi Elektro Kulturavtale. Tilskudd på 5.000 kr. pr. år til kulturarrangementer www.moielektro.no

4. mars 2010 Moi Bygg AS Kulturavtale. Tilskudd på 7.000 kr. pr. år til arrangementer. www.moibygg.no

4.mars 2010 Moi Byggvare AS Kulturavtale. Tilskudd på 7.000 kr. pr. år til arrangementer
4.mars 2010 Moi Eiendomsutvikling AS Kulturavtale. Tilskudd på 7.000 kr. pr. år til arrangementerTips ein ven Skriv ut