Kulturpris til Gunvall og Oddbjørn

Ordfører Olav Hafstad delte i går ut kommunens kulturpris til Gunvall Skaaland og Oddbjørn Gursli. Utdelingen fant sted i kjelleren på Lundetun med flere enn hundre frammøtte.
Oppvekst-/kultursjef Egil N. Eek ledet arrangementet.

Ordføreren trakk fram følgende fra juryens (oppvekst-/kulturutvalgets) begrunnelse :

”Begge har i mange år vært aktive i Moi Musikkorps ; den ene som leder og utøver (Oddbjørn), den andre som utøver (Gunvall). Begge har vært musikanter og sangere ved mange arrangementer ; på årsmøter, tilstelninger i foreninger og lag og på sykehjemmet. De har begge to underholdt rundt forbi i Rogaland og i Vest-Agder. Og har vært gode ambassadører for Lund. Begge var også drivkraften bak Moi-kvartetten. Den ene har i mange år vært sanger i Bygdekoret og musikklærer i Musikk- og Kulturskolen (Gunvall). Mens den andre har vært tillitsvalgt og aktiv i mange år i Moi idrettslag og sentral i arrangering av Aurefestivalen hvert år (Oddbjørn).

Begge to spiller en så stor rolle i underholdnings- og foreningslivet i Lund at datoene for møter og tilstelninger blir planlagt etter når det passer for disse to.”

Valget på Oddbjørn og Gunvall høstet stor applaus. Begge prisvinnerne takket for prisen og krydret det med morsomme historier fra turnelivet !

Jenny Jensen gjennomførte innledningsvis en flott julekonsert med kjente og kjære sanger ; mange med tekster av Trygve Hoff. Det var servering av kaffi, bløtkake og julekaker. Helt til slutt var det anledning til en liten svingom ; med sang av Jenny Jensen.

Det var mange som svingte seg da Jenny spilte opp til dans.
Foto: Eli Gursli

6/12-07, Svein Tore Åtland