Kranselag på Skåland

Det foregår for tiden en stor utbygging på Skåland ungdomsbase. Dette er en statlig barnevernsinstitusjon som etter utbyggingen skal ha 10 plasser ; for ungdom fra 13/14 år og oppover til om lag 20 år. Utbyggingen vil gi en betydelig kvalitetsheving av tilbudet i forhold til dagens situasjon. Kranselag ble avholdt torsdag 6. oktober.

Planene om nytt internatbygg/nye paviljonger er nesten 15 år gamle. Den gang var det Rogaland fylkeskommune som hadde ansvaret for institusjonen. Nå har Statsbygg Vest ansvar både for bygningsmassen og for utbyggingen.

De nye paviljongene skal stå ferdig tidlig på nyåret 2006, og det samme gjelder verkstedbygget. Utbyggingene er budsjettert til 17 mill. kroner. Hellvik Hus (Flekkefjord) er tildelt totalentreprisen. En del av arbeidet blir imidlertid utført av lokale underentreprenører ; bl.a. Ola Hetland (arkitekt), Moi Entreprenør og Moi Rør.

Fra venstre fylkesbyggesjef Arne Hodne, ordfører Kjell Erfjord, institusjonsleder Hermod Herstad, eiendomsforvalter Sverre Seth (Statsbygg) og Kjell Mortensen (Hellvik Hus)
Foto: Svein Tore Åtland

Eiendomsforvalter Sverre Seth (Statsbygg Vest) takket under kranselaget både ledelse og ansatte ved Hellvik Hus for fin jobb så langt. Han håpet dessuten at det ville bli mulig å fortsette med planlagt og nødvendig innvendig renovering av hovedbygget ; etter at paviljongene og verkstedet er ferdigstilt.

Ordfører Kjell Erfjord la i sin tale vekt på at utbyggingen bekreftet utsagnet : ”Ting tar tid !” Han minnet om fylkeskommunens planer tidlig på 90-tallet samt kommunens sterke engasjement etter dette for å få gjennomført disse planene. Han var glad for det som nå ble gjort og la også vekt på betydningen Skåland ungdomsbase har som en stor og viktig arbeidsplass i kommunen.

6/10-05, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut