Lindland Maskin AS

Lindland Maskin AS og Netlandsnes AS fikk middag på Moi Hotell

"Kranselag" for VA-anlegget på Haukland

Utskiftingen av vann- og kloakkrør på Haukland går stadig fremover. Lindland Maskin AS har hatt hovedentreprisen på prosjektet, men de har også benyttet et innleid firma, Netlandsnes AS. Martin Skulevold har vært kommunens koordinator og ansvarlig for oppfølging fra kommunens side.

I dag fikk alle arbeiderne en velfortjent middag på Moi Hotell som en påskjønnelse for vel utført arbeid og godt samarbeid. Kommunalsjef for PNM takket de involverte for flott jobb, og berømmet alle for å ha greid å utføre jobben i et tett byggefelt med mye hager og ledninger av mange slag, uten å få særlige klager.

På nyåret vil siste etappe i Hauklandsprosjektet bli lagt ut på nytt anbud.

 

John Skåland