kortreist mat og Bondens Marked

Kortreist mat og Bondens Marked

Møte med tema kortreist mat og Bondens Marked samla tilsaman 40 tilhøyrarar på Heskestad Samfunnshus, Ualand. Ordførar Olav Hafstad åpna møtet med å ønska  seg ei full korg av produkter produsert i Lund, som han kunne overrekka til bedriftene i Lund neste jul. Han viste fram matmanifestet han har signert på som forplikter å legga til rette for matproduksjon i Lund.

kortreist mat og Bondens Marked
kortreist mat og Bondens Marked
kortreist mat og Bondens Marked
kortreist mat og Bondens Marked

Anita Narvik jobbe i Oslo på kontoret til Bondens Marked. Ho fortelle om konseptet og trender innen mat. Aase Worre Skuland jobbe på Måltidets hus i Stavanger og tilbau gratis rådgjeving til til dei som ville starta opp å produsera. Ingebjørg Gudmestad Wold frå Nærbø driv med servering og produksjon med rabarbra som ressurs. Ho laga saft m.m. og har fått gode anmeldingar på sine produkter. Næringssjef Jan Ove Øksendal avslutta møtet og signaliserte at landbruk og tilleggsnæringar er eit viktig satsingsområde i Lund.

 

Kjell Andreas Heskestad