Kroatia

Oppdatering om Korona-viruset

Koronaviruset - beredskap i Lund

Lund kommunes beredskapsledelse har fortløpende fokus på utviklingen med Korona-viruset. Det er så langt ikke registrert smitte-tilfeller i Lund. De prøver som er tatt har vist seg å være uten smitte.

Kommunen vil oppfordre sine innbyggere til å forholde seg til informasjon fra sentrale myndigheter gitt gjennom media.

Nyttig informasjon og svar på spørsmål kan finnes på www.helsenorge.no eller www.fhi.no

Lokalt i Lund vil vi generelt oppfordre folk til å bruke sunn fornuft, og benytte de råd som er gitt med tanke på hyppig håndvask, gode renholdsrutiner av dørhåndtak og andre utsatte smitteområder samt generelt holde god avstand mellom folk og unngå nærkontakt som håndhilsing/klemmig.

Det kan også i disse tider være klokt å vurdere å avlyse eller utsette arrangementer, kurs eller møter som strengt tatt ikke er helt nødvendige å ha nå.

Vi vil også fraråde personer som har hatt eller har luftveisinfeksjon å besøke Omsorgsenteret eller andre steder hvor det oppholder seg eldre og folk med kroniske sykdommer.

 

John Skåland/Lotti K. Løvhaug