Koronavirus påvist i Lund kommune

Onsdag 15. april er det registrert èn person fra Lund som har testet positivt på koronaviruset.

Vedkommende er isolert, og det er igangsatt smittesporing.

Det er viktig for alle å overholde de nasjonale føringene når det gjelder forebygging av smittespredning. Vi minner spesielt om å ha god håndhygiene, og å holde god avstand til hverandre.

 

John Skåland

Beredskapskoordinator